« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - oznámení o době a místě koná voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb_do_EP_2019.pdf (104 kB)
O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evrosského sarlamentu
<br> Starosta města Domažlice podle § 32 odst.2 zákola č.62/2003 Sb.<,>
o volbách do Evropského parlameltu a o změlě lěkterých zákolů,ve zlělí pozdějších předpisů
<br> o z n a m u j e :
<br> volby do Evropského parlameltu se uskutečlí ve dlech
<br> - v sátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> - v sobotu dne 25.května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Místem kolálí voleb:
<br> ve volebním okrsku č.: 1
je voleblí místlost: SOKOLOVNA,Domažlice,Belešova 281
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeli k trvalému pobytu:
<br> H o ř e j š í P ř e d m ě s t í
28.říjla (63,82,85,99,100,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,167,168,169,170,180,266 <,>
268,287,289,296),U Nemoclice (290),Kozilova 381
<br> T ý l s k é P ř e d m ě s t í
čísla evidelčlí 197,203,272,273,286,481,483,491,523,529,537,583,28.říjla (280,284,290,293 <,>
315,316,317,325,592,645,694),Baarova,Belešova (165,171,281,282,297,298,343,377,378,379 <,>
380,381,425,426,427,428,619,620,621,622,623,624,625),Čapka-Choda,Erbelova,Füglerova <,>
Luželická,Máchova,Maškova,Nerudova,Nezvalova,Sadová,Tyršova,Vrbova <,>
<br> ve volebním okrsku č.: 2
je voleblí místlost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB –
<br> DOMOV PRO SENIORY Domažlice,Prokopa Velikého 689
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeli k trvalému pobytu:
<br> T ý l s k é P ř e d m ě s t í
Ladova,Málesova (172,191,192,193,194,203,204,272,305,339,340,512,513,514,515,527,528 <,>
529,569),Michlova,Paroubkova,Švabilského (338,436,540,541,542,543,544,545,546,556,557) <,>
<br> ve volebním okrsku č.: 3
je voleblí místlost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB –
<br> DOMOV PRO SENIORY,Domažlice,Prokopa Velikého 689
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeli k trvalému pobytu:
<br> T ý l s k é P ř e d m ě s t í
číslo popislé 64,Málesova (516,517,518,519,520,521,522,530,531,532,533,536,537,538,539) <,>
Švabilského (547,548,549,550,551,552,553,55...

Načteno

edesky.cz/d/2955290


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz