« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice r. 2019 - 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strednedoby_vyhled_2019_2021_Domazlice_navrh.pdf (210 kB)
Stránka 1
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r.2019 – 2021 – NÁVRH
skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet výhled výhled
<br> Příjmy v Kč 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
<br> A) daňové příjmy <.>
DPFO placená plátci (ze závislé činnosti) 113,0 116,2 119,9 104,0 103,8
DPFO placená poplatníky (sam.výdělečné čin.) 47,7 79,3 123,7 109,1 100,0
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 99,3 115,7 102,4 100,0 100,0
DPPO 103,3 99,8 111,5 102,8 102,7
DPPO za obce 136,2 78,2 80,1 103,9 100,0
DPH 113,2 121,0 110,9 103,4 103,3
daň z nemovitých věcí 111,6 94,8 104,5 100,0 100,0
popl.za likvid.komunálního odpadu 101,3 102,3 99,2 100,0 100,0
popl.za užívání veř.prostranství 87,1 178,9 102,0 100,0 100,0
poplatek ze psů 130,0 109,5 100,2 100,0 100,0
daň z hazardních her 98,6 158,3 102,6 100,0 100,0
odvody z výherních hracích přístrojů 0 0 0 0 7,8
správní poplatky 97,6 101,0 101,2 100,0 100,0
příjmy za zkoušky-řidičská oprávnění 94,5 100,7 109,5 100,0 100,0
ostatní poplatky-ubytovací,ŽP 144,6 147,8 91,2 100,0 100,0
<br> daňové příjmy celkem 110,5 106,8 107,7 103,1 102,6
<br> B) nedaňové příjmy
pronájem pozemků 81,1 63,6 164,9 100,0 100,0
pronájem ostatních nemovitostí 114,4 97,9 98,4 100,0 100,0
nájemné CHVaK 105,0 105,7 151,3 68,8 100,0
splátky půjček od fyzických osob 93,0 100,0 72,3 102,7 100,0
parkovací automaty,parkovací karty 103,8 4,6 100,4 100,0 100,0
přijaté sankční platby 180,0 54,0 73,4 101,9 100,0
přijaté sankční platby - bankovní záruka bazén 0 0 0
ostatní-příjmy z poskyt.služeb,věcná břemena… 59,9 135,0 166,5 51,0 100,0
příjem Agentura ochrany přírody - Čerchov 100,0 100,0
<br> nedaňové příjmy celkem 86,3 91,0 180,2 64,0 100,0
<br> 2017/
2016
<br> 2018/
2017
<br> 2019/
2018
<br> 2020/
2019
<br> 2021/
2020
<br> 31 749 260 35 891 740 41 701 930 50 000 000 52 000 000 54 000 000
2 351 210 1 120 600 888 900 1 100 000 1 200 000 1 200 000
3 061 470 3 038 670 3 514 480 3 600 000 3 600 000 3 600 000
<br> 31 338 450 32 357 280 32 283 180 36 000 000 37 0...
rozpoctovy_vyhled_2019az2021_informace.pdf (112 kB)
Město Domažlice
Odbor finanční MěÚ
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> V Domažlicích 03.05.2019
vyřizuje: Ing.A.Kučerová
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období r.2019 až 2021
<br> Na základě § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme
<br> návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu města Domažlice na období r.2019 až 2021
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu je možné uplatnit písemně do 17.května 2019
(připomínky musí být v této lhůtě doručeny do podatelny MěÚ Domažlice) nebo ústně na zasedání
Zastupitelstva města Domažlice,které se bude konat dne 22.května 2019 od 16.00 hod.v malém
sále Městského kulturního střediska Domažlice,náměstí Míru 51,Domažlice <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu města je zároveň zveřejněn na internetových stránkách města
www.domazlice.eu v části Městský úřad – Úřední deska.Do listinné podoby návrhu
střednědobého výhledu je možné nahlédnout na odboru finančním MěÚ Domažlice,náměstí
Míru 1,č.dveří 208 <.>
<br> JUDr.XXXXXX XXXXX
starosta města Domažlice
<br> v.r <.>
<br> TELEFON TELEFAX BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO E-MAIL
(+420) 379 719 111 (+420) 379 722 763 ČSOB a.s.00253316 podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> č.ú.: 109782579/0300
č.ú.: 109782851/0300

Načteno

edesky.cz/d/2955289

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz