« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Hasičská pouť Tuřany 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-03 - VV MMB_0181060_2019 - příloha
2019-04-30T15:02:06+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXaebXfaXXXXXcaXXXXaXXXXdXXdXXXbadXXXeXX
2019-05-03 - VV MMB_0181060_2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0181060/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0181060/2019 Ing.Lang /542174217 29.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-96471-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 24.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na silnici III.třídy Hanácká,na místních pozemních komunikacích Hasičská,Tuřanské náměstí <,>
<br> Karkulínova,Vítězná a na veřejně přístupných účelových komunikacích parkoviště Tuřanské
<br> náměstí,spojovací komunikace Měšťanská – Hanácká podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu konání akce Hasičská pouť Tuřany 2019 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 4.5.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o
<br> záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/2949279

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz