« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - VV- oznámení, změna č.1 územního plánu Díly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Eps_KB_20190503-131639_0001.pdf (250 kB)
OBEC DÍLY Díly 75.344 01 Domažlice IČ: 00 572 586
<br> V Dílech dne 16.dubna 2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> Zastupiteístvo obce Díly,jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 96 odst.5 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební
<br> zákon") oznamuje
<br> v souladu s 5173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění a v souladu s ustanovením 5 165 odst.3 stavebního zákona vydaní opatření obecné povahy změna č.1 územního plánu Dily
<br> Opatření obecné povahy vydalo zastupitelstvo obce Díly na svém 2.zasedání dne 15.dubna 2019,usnesením číslo 2/4 v souladu s ustanovením 5 54 odst.2 stavebního zákona v platném znění a v souladu s ustanoveními 5 171 a 172 správního řádu.Opatření obecné povahy se týká vsech vlastníků pozemků a staveb v území řešeném změnou č.1 územního plánu Díly <.>
<br> Změna č.1 územního plánu Díly a úplné znění územního plánu Díly po změně č.1 je uloženo a lze do něj i nahlížet u:
<br> 1.Oboe Díly,Díly 75,344 01 Domažlice
<br> 2.Krajského úřadu Plzeňského kraje,odbor regionálního rozvoje,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> 3.Městysu Klenčí pod Čerchovem.stavební úřad.Klenčí pod Čerchovem 118,345 34 Klenčí pod Čerchovem
<br> 4.Pořizovatele — Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování.náměstí Míru 1.344 20 Domažlice,který zároveň umožňuje dálkový přístup do vydané změny č.1 územního plánu Díly na internetové adrese: httpszlíwww.domazlioe.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni— plany/din-lzmena—cí-di|y/
<br> a úplného znění územního plánu Díly po změně č.1: httpszlfwww.domazlioe.eu/mestskv-urad/uzemni—
<br> glanovaniluzemni-glanyfdily-! /.': D F: 2- E D !,_,4/ © “ ÉL »?
<br>._ <.>,|
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ' ;.<.>.-.<.>.fí ÍÚ/jč-íttfťljce 1 XXXXXXXX XXXX,starosta obce
<br>.<.> <.>,<.> ( „ _ <.>
<br>.<.>." £ \.v 1- v '.Uřední deska obce Díly vyvěšeno dne: f(...

Načteno

edesky.cz/d/2948332

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz