« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení - Splašková kanalizace, Únějovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Únějovice-obec,oznam.,splašková_kanalizace.pdf (272 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Č.spisu: OŽP-2877/2019
<br> Č.j.: MeDO-11705/2019-Aul-DS
<br> Vyřizuje: Aulická,tel.: 379719263
<br> Datum: 02.05.2019
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Únějovice,IČO 00572462,Únějovice č.p.30,345 43 Koloveč <,>
kterou zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX MEPOS,IČO XXXXXXXX,Žižkova č.p.101,344 01 Domažlice 1
<br> (dále jen "stavebník") podala dne 13.02.2019 žádost o vydání společného povolení na soubor staveb:
<br> Splašková kanalizace,Únějovice
<br> (dále jen "stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení") <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Plzeňský kraj
Název obce Únějovice,Chocomyšl
Identifikátory katastrálních území 652105,774359
Názvy katastrálních území Únějovice,Chocomyšl
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
<br> parc.č.11 (ostatní plocha),parc.č.754/1 (ostatní plocha),parc.č <.>
2/17 (ovocný sad),parc.č.7/2 (ovocný sad),parc.č.2/1 (ovocný
sad),parc.č.2/13 (ovocný sad),parc.č.2/11 (zahrada),parc.č <.>
2/7 (zahrada) v katastrálním území Chocomyšl <,>
parc.č.647/59 (orná půda),parc.č.647/75 (orná půda),parc.č <.>
647/28 (orná půda),parc.č.647/27 (orná půda),parc.č.647/62
(zahrada),parc.č.647/56 (orná půda),parc.č.647/55 (orná
půda),parc.č.647/54 (orná půda),parc.č.647/53 (orná půda) <,>
parc.č.647/47 (trvalý travní porost),parc.č.647/2 (trvalý travní
porost),parc.č.647/4 (zahrada),parc.č.647/58 (zahrada),parc <.>
č.647/74 (zahrada),parc.č.647/6 (zahrada),parc.č.647/57
(ostatní plocha),parc.č.647/9 (ostatní plocha),parc.č.649/1
(zahrada),st.p.38 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.650
(zahrada),parc.č.951/1 (ostatní plocha),parc.č.949/4 (ostatní
plocha),parc.č.1027 (ostatní plocha),parc.č.1024 (lesní
<br> Telefon: 379 719 111 Fax: 379 722 763 Bank.spojení: 109782579/0300 IČ:00253316 e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
104594982/0300 str.1/8
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2948329

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz