« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření 2/19, usnesení ze dne 5. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

119 Rozpoctove opatreni c 2 19 usn RMC ze dne 05 02 2019
I <.>
<br> 1 <.>
<br> schvaluje
<br>
rozpočtové opatření č.2/19 - navýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2019 ve výši
1.240,5 tis.Kč,a to ve financování,na položce použití finančních prostředků vytvořených
v minulých letech - základní běžný účet,a v běžných výdajích v oddílu 34 - tělovýchova
a zájmová činnost,na položce dotační program; na podporu činností nestátních
neziskových organizací působících na území MČ Praha 11,které zajišťují dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních
neziskových organizacích,o částku 39,1 tis.Kč a na podporu sportu o částku
1.201,4 tis.Kč
<br>
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
4.schůze rady městské části
<br> konaná dne 05.02.2019
<br> číslo usnesení 0066/4/R/2019
<br> Rozpočtové opatření č.2/19 - zapojení prostředků r.2018 do rozpočtu r.2019
(nevyčerpaná dotace z r.2018 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů
<br> a jiných technických herních zařízení za 1.pololetí 2018)
<br> Rada městské části Praha 11
<br> Starosta MČ Praha 11: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Ing.XXXXXXX XXXXX,místostarosta
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/X/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/2930644


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz