« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení záměru města směnit/prodat hmotnou nemovitou věc 43/2017 - Vrbova ul. v Domažlicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_43_2017_u3.pdf (2119 kB)
Město Domažlice
odbor správy majetku MěÚ
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> Město Domažlice
oznamuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb.v platném znění záměr
<br> směnit/prodat hmotnou nemovitou věc <,>
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky
<br> (43/2017)
<br> Zastupitelstvo města na svém 32.zasedání dne 23.08.2017 svým usnesením č.:
<br> 1541 - a) schvaluje záměr směnit část pozemku p.č.2382/1 označenou dle geometrického plánu č.4041-
326/2014 novým parcelním číslem 2382/30 za část pozemku ve vlastnictví soukromých osob,vše v k <.>
ú.Domažlice,s tím,že směna bude provedena s finančním vypořádáním
b) schvaluje záměr prodat část pozemku p.č.2376/2 označenou dle geometrického plánu č.4041-
326/2014 novým parcelním číslem 2376/13,vše v k.ú.Domažlice
d) schvaluje záměr prodat část pozemku p.č.2355/2 označenou dle geometrického plánu č.4041-
326/2014 novým parcelním číslem 2355/15,vše v k.ú.Domažlice
f) schvaluje záměr prodat část pozemku p.č.2376/2 označenou dle geometrického plánu č.4041-
326/2014 novým parcelním číslem 2376/6,vše v k.ú.Domažlice
<br>
<br>
<br>
<br> Domažlice 26.04.2019
Bc.XXXXXX XXXXX v.r <.>
vedoucí odboru správy majetku
<br> Telefon: 379 719 111 Fax: 379 722 763 Bank.spojení:109782579/0300 IČ:00253316 e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
104594982/0300
<br>
344 20 Domažlice
<br> 2019-04-26T09:29:37+0200

Načteno

edesky.cz/d/2930377

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz