« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - stanovení přech.úprav provozů na MK Bělá n.R. -stavby kan. a vod.příp.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

29129_pril2.pdf (336 kB)
SChéma BIZ " l'va'f—k'ť r.; \
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúženi vozovky najedenjizdnípruh <.>
<br> ! '
<br> podélná uzávěra obou-strannýmí smérovacímideskami 2.i,— odstup max.10m
<br> 952 “mm
<br> příčná uzávěra zábranou 2 2
<br> minimá|né3výstražnásyéUat5/pu1 \ <.>
<br> \\
<br> \
<br> \ <.>
<br> A 17 _na 5“ “ CCE! 50]
<br> vzdálenosti v metrech
<br> Schéma.B/2— u_n-„,ve mail
<br> Standardní pracovní místo na ; pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovkynajedenjizdnlpruh <.>
<br>.org re:—op
<br> _Ešlb/
<br> příčná uzávěra zabranou 2 2 minlmalně3výstra2nasvéllatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskami '2.ir odstup max.10m
<br> příčná uzávěra zábranou 2 2 minimáiné3výstražna'svétlatypu1
<br> \\
<br> \ \
<br> vzdálenosti v metrech
29129_pril.pdf (720 kB)
Publikace dat !SKN Tisk - |4s :970ms.2 33 prvků htmuů'sgi-nahlízenídokn.cuzkczfmarushkn:pnmaspx
<br> 24.4.2019 l4i3—1
29129.pdf (391 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-4169/2019
Č.j.: MeDO-29129/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 25.04.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti Chodské vodárny a
kanalizace,a.s <.>,IČ: 49788761,se sídlem: Bezděkovské předměstí čp.388,344 78 Domažlice,podaného
dne: 24.04.2019,a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k daným věcem
vydal svá vyjádření č.j.: KRPP-57379-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 18.04.2019,a
KRPP-52385-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 09.04.2019,5tímto opatřením obecné povahy zpracovaným
ve smyslu § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> následující přechodné úpravy provozů na dotčených pozemních komunikacích:
<br> 1) na místní komunikaci – Čečínská ulice ve: městě Bělá nad Radbuzou – viz informativní schéma situace
č.1 s vyznačením předmětného pracovního místa,jež tvoří nedílnou součást tohoto stanovení přechodných
úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích,osadit přechodné dopravní značení dle grafického
schématu stanovených přechodných úprav provozů na dotčené pozemní komunikaci č.1a,jež rovněž tvoří
nedílnou součást tohoto stanovení přechodných úprav provozů na dotčených pozemních komunikacích,obojí
bude jako přílohy tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčené pozemní komunikaci ...

Načteno

edesky.cz/d/2913217

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz