« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-4043.pdf (124 kB)
Č.j.OVÚP-28718/2019/Sz str.1
<br> Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,34420 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-4043/2019
Č.J.: MeDO-28718/2019-Sz
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Szmigiel
379719111
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 24.04.2019
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Nová Ves 63,345 06 Kdyně
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.04.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.4784/1,5388 v katastrálním území Domažlice.Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Druh a účel stavby:
<br> - Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s pultovou střechou.Objekt bude napojen na
splaškovou kanalizaci,vodovod,plynovod,elektřinu (již povolena) přípojkami.Dešťové vody
budou svedeny do vsakovací nádrže o objemu 12m3 <.>
<br> - Umístění stavby na pozemku:
<br> - Stavba bude umístěna na parc.č.5388 v k.ú.Domažlice,přípojky budou umístěny na pozemku parc.č <.>
4784/1 k.ú.Domažlice.Stavba bude na pozemku umístěna ve vzdálenosti 6,8 m od společné hranice
s pozemkem p.č.1451/1 k.ú.Domažlice,ve vzdálenosti 1,5 m od společné hranice s pozemkem
p.č.138/4 k.ú.Domažlice,na hranici s pozemkem p.č.138/1 k.ú.Domažlice.Stavba bude umístěna
od stávajících staveb ve zdálenosti - 13,84 m od stvby na pozemku st.p.č.2797,16,7 m od stvby na
pozemku st.p.č.2798,27,26 m od stvby na pozemku st.p.č.2521,9,8 m od stvby na pozemku st.p <.>
č.3447 a 22,06 m od stvby na pozemku st.p.č.4108 v k.ú.Domažlice.Vsakovací nádrž bude na
pozemku umístěna ve vzdálenosti 2 m od společné hranice s pozemkem p.č.138/4 k.ú.Domažlice,ve
vzdálenosti 3,65 m od společné hranice s pozemkem p.č.138/4 k.ú.Domažlice <.>
<br> - Určení prostorového řešení stavby:
<br> - Stavba obsahuje 10 bytů pro 10 rodin.Zastavěná plocha je 238,1 m2,obestavěný prostor 3.000,3 m3 <,>
užitná plocha 7...

Načteno

edesky.cz/d/2913216

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz