« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-24 - Záměr MČBT_3084_2019_Gal - příloha
Příloha k záměru IVIČBT/3084/2019
<br> 12830
<br> :
<br> PÚDORYS PŘÍZEIVIÍ ZDRAVOTNI
<br> HO STŘEDISKA HOLÁSECKÁ 31,BRNO
<br> ř 400
<br> _ _ soon „„ mm * XXX __ m: * mm „M <.>,Xm „_ XXXXX „ 15150 * 1500 “„ 15cm „ tsm „» mu "„ 1500 "_ 15cm * 1501 „_ mm „» 15430 “_ tam "„ 15411 „_qu mu „ * " 11mm “ 21mm " 21mm) zmen) "* 21mm) mmm) mnam: 21mm 21mm maison; 15
<br> 40% u 1 1 030
<br> l:
<br> '1
<br> 1803
<br> 1.02 PRODEJNA 23.116 m2
<br> WU mu
<br> k 4
<br> l.4
<br> sm
<br> ma
<br> “* 15mm" magnum“
<br> 2.16 m2
<br> 3530
<br> 1215!
<br> 1.53 CHÚDBA 17.15 m2
<br> 1m
<br> 1.4.4.MASAZE 19.82 m2
<br> 1.55 _ _ SCHODISTE 20.35 m2
<br> aan ma * 15mm“
<br> 5210
<br> 400
<br> 4m „ „ „ ewwmůam
<br> _ _ 1.04 PRIPRAVNA 24.75 m2
<br> _ 1.95 WSETROVNA 24.80 m2
2019-04-24 - Záměr MČBT_3084_2019_Gal
sejf“ B R N 0 ; ;;; r:; lí'; =—.::íz ; šílí: ;.;“ánřšfuk; :; É-í ;fe- m;; ;.;; ze na.;-.=_í; ev ;;; Spiszn.: ovM/3081/2019/oa1 V Brně dne : 24.4.2019 č.j.: MCBT/3084/2019 Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX C-maíl: gallova©turany.cz
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany“ pronajmout svěřený nemovitý mai etek
<br> v
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona c.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pozdějším znění,zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout nebytové prostory v objektu Zdravotního střediska Holásecká 31,č.p.775,na pozemku p.č.1833/3 v k.ú.Tuřany.Jedná se o tyto místnosti v přízemí objektu:
<br>.místnost č.102 o výměře 23,06 rn2
<br>.místnost č.1.03 o výměře 24,65 m2
<br>.místnost č.1.44 o výměře 19,82 m2
<br> ' místnost č.1.53 o výměře 17,15 m2
<br> ' místnost č.1.54 o výměře 2,16 m2
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat na Úřad městské části Brno-
<br> Tuřany,Tuřanské nám.1,620 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> mnam mtsw— mc-
<br> Městská část Brno - Tuřany *
<br> 520 00 RRNOJuřondcé nám.: XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta městské části Brno—Tuřany
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Uřadu městské části města Brna,Brno - Tuřany <.>
<br> Úřední deska:
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/2909802

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz