« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - návrh OOP-stanovení mísních.úprav provozu na MK Chrastavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

28138_pril2.pdf (510 kB)
28138_pril.pdf (549 kB)
28138.pdf (218 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Spis: OD-3982/2019
Č.j.: MeDO-28138/2019-San
<br> Vyřizuje: Vratislav Šantroch
Tel.: 379 719 228
<br> Datum: 18.04.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> návrh opatření obecné povahy –
stanovení místních úprav provozů na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu obce
Chrastavice,IČ: 00572641,se sídlem: Chrastavice čp.28,344 01 Domažlice,podaného dne: 17.04.2019
prostřednictvím společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o <.>,IČ: 26363747,se sídlem: Cihlářská čp.552 <,>
344 01 Domažlice,a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát Domažlice,který k dané věci vydal
své vyjádření č.j.: KRPP-51675-1/ČJ-2019-030106,ze dne: 11.04.2019 <,>
<br> oznamuje
<br> následující návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu,kterým se navrhuje stanovení těchto místních úprav provozů na dotčených
pozemních komunikacích:
1) na místní komunikaci na pozemku parc.č.1378/1 v místě křižovatky s místní komunikací na pozemku
parc.č.79/13,u domu čp.108,ve směru jízdy do centra osadit obce svislou zákazovou dopravní značku
B 24b Zákaz odbočování vlevo (v přiložené dokumentaci označena č.2) a u domu čp.114 ve směru jízdy
z centra obce osadit svislou zákazovou dopravní značku B 24a Zákaz odbočování vpravo (v přiložené
dokumentaci označena č.1);
2) na místní komunikaci na pozemku parc.č.1401/4 v místě křižovatky se silnicí II.tř.č.183 ve směru jízdy
...

Načteno

edesky.cz/d/2906594

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz