« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí T/03/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-23 - VV MČBT_2590_2019_Kl
Spis.zn.: ST1J/7083/2018/Kl V Brně dne : 16.4.2019 č.j.: MCBT/2590/2019 Vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX e-mail: klajsnerova©turanycz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> č.T/03/2019 Výroková část: Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,kterou dne 29.10.2018 podalo
<br> statutární město Brno,IČO 44992785,Dominikánské náměstí č.p.196/1,602 00 Brno,které zastupuje společnost Brněnské komunikace,a.s <.>,ICO 60733098,Renneská tř.la,639 00
<br> Brno (dále jen "žadatel") <,>
<br> I.podle 5 93 odst.3 stavebního zákona prodlužuje do 28.7.2021
<br> platnost územního rozhodnutí č.ÚR/T/8/2008,které vydal Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický dne 30.6.2008 pod č.j.STU255/2008/Kl-06 na stavbu
<br> "komunikační obchvat Tuřan"
<br> na pozemcích parc.č.105,745/2,745/3,745/14,745/26,1902/1,1902/2,1902/3,1902/5,1964/5,2065/99,2065/103,2065/111,2065/112,2065/113,2065/114,2065/115,2065/116,2065/117,2065/118,2065/119,2276/1,3703,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3801,3936,3947,3950,3951,3952,3953,3954,3955/6,3955/7,3955/8,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3970/1,3978,3979/1,3980/1,3980/2,3981,3983/1,3983/2,3984,3985,3986,3987/1,3987/2,3988,3989,4008,4064,4065,4066,4069,4086,4099/1,4099/2,4100,4127,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4166,4240,4263,4264,4265,4266,4267,4268,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4389,4447,4448,4449,4450,4451,4452,4453,4573,4574,4666 v katastrálním území Tuřany <.>
<br> Řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí se týká objektů: - SO 101 Komunikace
<br> - SO 102 Napojení na ulici Sokolni...

Načteno

edesky.cz/d/2904795

Meta

Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz