« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční technik

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-18 - VŘ Brno-Bystrc
Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celk_u
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení na pozici:
<br> investiční technik — platová třída 10
<br> Nástup ihned po skončení výběrového řízení,ideálně v průběhu měsíce května 2019,pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod.!týden <.>
<br> Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.2623006 Sb.a nařízením vlády č.3413017 Sb.— píatový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Předpoklndv pro vznik pracovního poměru ' státní občanství ČR,11 cizich státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,o dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,<.> bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslné nebo pro trestný čin spáchaný : nedbalosti za jednaní související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledi,jakoby nebyía odsouzena),' dobrá znalost českého jazyka <.>
<br> Požadavky.VŠ vzdělání technického,nejlépe však stavebního směru <,>
<br> znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
<br> komunikační dovednosti,_ psaný projev na dobré stylistické i gramatické úrovni <,>
<br> samostatnost a logické myšlení <,>
<br> odolnost vůči psychosociálnímu zatížení <.>
<br> Výhodou praktické zkušenosti a znalosti při přípravě,realizaci a dozorování investičních akcí či staveb <,>
<br> s agendou dotačních programů a účelově vázaných prostředků,především v oblasti veřejné správy,dále znalost zákona o veřejných zakázkách a znalost rozpočtové skladby obcí <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky.jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
<br> datum a ...

Načteno

edesky.cz/d/2900734

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz