« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – územní rozhodnutí č. 169 – D1 01191.A MÚK Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-17 - VV MCBJIH_00472_2019_SU-Klo příloha
GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ff“ M 1:5000
<br> BRNÉNS
<br> BRNĚNSKÉ IV OVIC
<br> Příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním řízení Celková situace v měřítku katastrální mapy Včetně parcelnich čísel,se zakreslením stavebního pozemku,požadovaného umístění stavby v k.ú.Horni Heršpice,Dolni Heršpice,Brněnské Ivanovice,Holásky
<br> DOL HER PIQE
2019-04-17 - VV MCBJIH_00472_2019_SU-Klo
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (záměr byl posuzován podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,dále také jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ nebo též „zákon EIA“) ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.169 Výroková část: Stavební úřad Úřadu městské části města Brna,Brno-jih,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení,které je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm.g) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona a § 9b až 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s ust.§ 184b stavebního zákona,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 15.5.2018 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha,které zastupuje společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s <.>,IČO 42767377,Masarykovo náměstí 5/5,702 00 Ostrava,vedoucí konsorcia – společnosti „RS PP – Morava“,(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í z m ě n y s t a v b y dálnice včetně jejích součástí a příslušenství a souvisejících stavebních objektů s názvem „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ v rámci akce „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání“ obec Brno,k.ú.Horní Heršpice,Dolní Heršpice,Brněnské Ivanovice,Holásky STAVEBNÍ ÚŘAD,MARIÁNSKÉ NÁM.13,617 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS.ZN.: MCBJIH/00472/2019/SÚ/Klo S-MCBJIH/05783/2018/Klo VYŘIZUJE: FAX: TEL.: MOB: E-MAIL: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ivana...

Načteno

edesky.cz/d/2899011

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavby   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz