« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-17 - VŘ Brno-Kr.Pole - 2
Tajemník
<br> Úřadu městské části města Brna
<br> Brno - Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br>
<br> vypisuje
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
na obsazení funkčního místa
<br> sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba)
<br> (doba určitá)
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno - Královo Pole <,>
<br> Ptašínského 9/11,Brno 60200
<br>
<br> požadavky: - vysoká škola nebo vyšší odborná škola se sociálním zaměřením
<br> specifikovaném zákonem č.108/2006 Sb.o sociálních službách
<br> - bezúhonnost
<br> - příp.zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
<br> - vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,spolehlivost,flexibilita,samostatnost
<br> - dobrá znalost práce na PC <,>
<br> - praxe v sociální oboru výhodou
<br> - dobrý ústní a písemný projev
<br> - velmi dobré komunikační schopnosti
<br>
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,v platném znění
<br>
<br> Možnost nástupu do zaměstnání: od 1.6.2018,příp.dle domluvy <.>
<br>
<br> Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
<br> - jméno,příjmení,titul
<br> - datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu
<br> - číslo OP
<br> - datum a podpis
<br>
<br> k přihlášce připojí: - profesní životopis
<br> - motivační dopis
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů,ne starší než 3 měsíce
<br> - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> - případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou
<br> (obyčejnou listovní zásilkou,doporučenou,osobně)
<br>
<br> Písemné přihlášky zasílejte do 6.5.2019 na adresu:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno - Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
<br> k rukám vedoucí odboru sociálních služeb
<br>
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané os.materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>
<br>
<br> Vyvěšeno: 1.4.2019 Sňato: 6.5.2019

Načteno

edesky.cz/d/2896547

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz