« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-17 - VŘ Brno-Kr.Pole - 1
Tajemník
<br> Úřadu městské části města Brna
<br> Brno-Královo Pole
Palackého tř.59,612 93,Brno
<br>
<br> vypisuje
<br>
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
na obsazení funkčního místa – referent odboru územního a stavebního řízení
(pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br>
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole <,>
<br> Palackého tř.59,612 93 Brno
<br>
<br> požadavky: - VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br> v oboru stavebním,příp.SŠ s mat.zkouškou v oboru stavebnictví
<br> - dobrá znalost stavebního zákona aj.právních předpisů z této oblasti
<br> - zvláštní odborná způsobilost výhodou
<br> - znalost práce na PC,MS Windows <,>
<br> - praxe v oboru a veřejné správě vítána
<br> - bezúhonnost
<br> - dobrý ústní a písemný projev
<br>
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,v platném znění
<br>
<br>
<br> Možnost nástupu do zaměstnání: dohodou
<br>
<br> Uchazeč doručí na ÚMČ písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
<br> - jméno,příjmení,titul
<br> - datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu
<br> - číslo OP
<br> - datum a podpis
<br> - tel.kontakt,e-mail.adresa uchazeče
<br>
<br> k přihlášce připojí: - profesní životopis
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů,ne starší než 3 měsíce
<br> - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> - případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou
<br> (obyčejnou listovní zásilkou,doporučenou,osobně)
<br>
<br> Písemné přihlášky zasílejte do 31.5.2019 na adresu:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
<br> k rukám vedoucí odboru OÚSŘ <.>
<br>
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané os.materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>
<br>
<br> Vyvěšeno: 17.4.2019 Sňato: 31.5.2019

Načteno

edesky.cz/d/2896546

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz