« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Svolanka na 4/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-16 - Svolanka 4_VIII
\
<br> i
<br> l.<.>
<br> V souladu s ustanovením Š' 92'0dst.! zákona č.| 28/2000 Sb.<.> o obcích v platném znění
<br> SVOLÁVÁM 4/VIII.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
<br> Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany.Tuřanské nám.].Brno.1.poschodí Doba konání: čtvrtek 25.dubna 2019 v 18:00 hodin Navržený program iednání :
<br> Technický bod
<br> Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
<br> Dotazy k usnesením zjednání Rady
<br> informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva Informace o jednáních starosty a místostarosty
<br> Zásady územního rozvoje
<br> Návrhy a podněty občanů
<br>.Návrh rozpočtového opatření č.4/2019
<br> 10.Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2018 itúammwwmmmzms
<br> l2.Přehled hospodaření městské části Brno—Tuřany za období 1-3/2019 13.Žádosti o programové dotace pro rok 2019
<br> 14.Návrh vyhlášky — Statut města Brna
<br> 15.Směna pozemků p.č.2236/5 a 2236/6.k.ú.Holásky
<br> 16.Studie řešení Tuřanského náměstí
<br> 17.Územní studie zahrádkářských lokalit
<br> 18.Prodej pozemku p.č.295/2.k.ú.Brněnské Ivanovice
<br> 19.Různé
<br> 20.Závěr
<br> omaawewwe
<br> Zasedání Zastupitelstva je veřejné,přístupné občanům.Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován zvukový i obrazový záznam.který je živě přenášen <.>
<br> \fsrnědne15.4.2019 3;
<br> 6243
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta městské části Brno-Tuřany

Načteno

edesky.cz/d/2894981

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz