« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vršovická,Otakarova,NN1931_B 28 ODA-3438/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vršovická,Otakarova,NN1931_B 28 ODA-3438/2019
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravníc h agend
<br>
*MHMPXPAXXOH9*
MHMPXPAXXOH9
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-676639/2019/O4/Kf Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 613676/2019ODA 15.04.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz
zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění
<br> námitek
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor dopravních agend,jako silniční správní úřad příslušný podle ust <.>
§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako správní orgán podle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
společnosti Metrostav a.s <.>,Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8,ze dne 02.04.2019,předkládá
v souladu s ust.§ 19a zákona o pozemních komunikacích
<br> návrh opatření obecné povahy pro
dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
<br> na místních komunikacích I.třídy Vršovická a Otakarova: 1.parkovací pruh pod železničním
mostem v obou směrech s platností od 10.05 do 30.05.2019 (etapa 2a),2.parkovací pruh v úseku
LIDL-Perucká v obou směrech s platností od 23.05 do 27.05.2019 (etapa 2c) a na místní
komunikaci III.třídy NN1931: vozovka v úseku Perucká – Otakarova v obou směrech s platností
od 18.05 do 27.05.2019 (etapa 2b a 2c) z důvodu rekonstrukce železničního mostu Vršovická –
Otakarova a vedení objízdné trasy v rámci akce "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař –
Praha hl.nádraží – II.Část – železniční most Otakarova" – 2.etapa,která má probíhat v termínu
od 11.05.do 30.05....

Načteno

edesky.cz/d/2891656

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz