« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B6/18-CM – MČ Brno-Líšeň, k.ú. Líšeň, SINGLETRAIL Brno, Líšeň – Mariánské údolí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-12 - VV MMB_0153223_2019
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
<br> Č.j.: MMB/0153223/2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3 a 4 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna B6/18-CM -
<br> MČ Brno-Líšeň,k.ú.Líšeň,SINGLETRAIL Brno,Líšeň – Mariánské údolí
<br>
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> ve středu 15.května 2019 v 16:00 hod
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 <.>
<br>
Cílem změny je vytvoření územních podmínek pro realizaci objektu základny terénních cyklistických stezek (
<br> singletrail) v Brně-Líšni v Mariánském údolí.Vzhledem k tomu,že stezky SINGLETRAIL Brno,Líšeň – Mariánské
<br> údolí jsou součástí krajské sítě cyklostezek a nabízejí možnost sportovního vyžití pro občany celého města Brna <,>
<br> lze považovat tuto změnu za změnu celoměstského významu,která bude pořizována zkráceným postupem dle
<br> ustanovení § 55a stavebního zákona <.>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B6/18-CM je vystaven k veřejnému nahlédnutí od pátku 12.4.2019
<br> do středy 22.5.2019 (včetně) v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží <,>
<br> Kounicova 67,Brno,a dále je k dispozici na internetové adrese:
<br> ht...

Načteno

edesky.cz/d/2885120

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz