« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky el. energie – Brno-Černovice a Brněnské Ivanovice, ul. Vinohradská – zahrádkářská osada

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-08 - E.ON - oznámení o přerušení - příloha
Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> ZZ
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> 2560
<br> 2503/36
<br> 125/2
<br> 117/1
2552
<br> 135/1
<br> 123/1
<br> 120
<br> 137/1
<br> 2503/35
<br> 134
<br> 2558/1
<br> 2554/1
<br> 135/2
<br> 127/2
<br> 140
<br> 119
<br> 127/1
<br> 137/2
<br> 133
<br> 2561
<br> 2557
<br> 136/1
<br> 2562
<br> 139/2
<br> 122/1
<br> 122/2
<br> 123/4
<br> 2556/1
<br> 131
<br> 130
<br> 132
<br> 136/2
<br> 126
<br> 2563/4
<br> 139/1
<br> 121
118
<br> 138
<br> 125/1
<br> 2555/1
<br> 128
<br> 124
<br> 2554/2
<br> 2559/1
<br> 2563/1
<br> 25
03
<br> /1
55
<br> 129
<br> 2486
<br> 2503/47
<br> 2
4
8
9
/1
<br> 2503/15
<br> 2502
<br> 2613
<br> 2580/1
<br> 2
5
<br> 0
3
/1
<br> 5
3
<br> 2503/152
<br> 2503/151
<br> 2503/32
<br> 2503/16
<br> 2484/2
<br> 2499 24922
4
9
6
<br> 2
4
8
8
<br> 2580/2
<br> 2485/2
<br> 2
4
8
9
/3
<br> 2493
<br> 2580/3
<br> 2497
<br> 2503/185
<br> 2503/33
<br> V
in
<br> o
h
ra
<br> d
sk
<br> á
<br> 2491
<br> 2
4
9
0
/1
<br> 2490/3
<br> 24
64
<br> 2465
<br> 2503/77
<br> 2503/23
<br> 2503/154
<br> 2
4
9
5
<br> 2
4
9
8
<br> 2
4
8
7
<br> 2478
<br> 2503/84
<br> 2494
<br> 2485/1
<br> 2481/1
<br> 2483
<br> 2484/1
<br> 2503/22
<br> 2482/1
<br> 2566
<br> 228/15
<br> 2555/2
<br> 2563/3
<br> 2565
<br> 2556/2
<br> 2559/2
<br> 2553
<br> 2558/2
<br> 2568
<br> 117/2
<br> 234/3
<br> 2563/2
<br> 228/35
<br> 2567
<br> 2564
<br> 228/4
<br> 228/19
<br> 2577
<br> 2590
<br> 2573
<br> 26
37
<br> 2603/1
<br> 228/12
<br> 2592
<br> 2569
<br> 2589
<br> 2579
<br> 2591/1
<br> 2593
<br> 2584
<br> 2605
<br> 2595
<br> 2
6
1
6
<br> /1
2
<br> 2601
<br> 2585
<br> 2574/2
<br> 2598
<br> 2616/63
<br> 2574/1
<br> 2572/1
<br> 2578
<br> 2599
<br> 2606/22606/1
<br> 2572/4
<br> 2586
<br> 2571
<br> 2604
<br> 2570
<br> 2616/10
<br> 2600/1
<br> 2576
<br> 2600/2
<br> 2594
<br> 2602/1
<br> 2603/2
<br> 2591/2
<br> 2616/15
<br> 2575/1
<br> 2575/2
<br> 2587
<br> 2588
<br>...
2019-04-08 - E.ON - oznámení o přerušení
E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
190180912
<br> České Budějovice,08.04.2019
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města
bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné
dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky
elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás o
umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce,a.s.Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B,vložka 1772 <.>
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
<br>
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne 26.04.2019 od 08:00 XXX do XX:XX hod
<br> Obec Část obce
Brno Brněnské Ivanovice
<br> Vypnutá oblast:
Brno - Černovice a Brněnské Ivanovice ul.Vinohradská - zahrádkářská osada -
vyznačeno na přiložené mapce <.>
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuč...

Načteno

edesky.cz/d/2870442

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz