« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – rozhodnutí – konání svodů koní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-04 - VV MČBT_2643_2019_Sp
133 s R N o
<br> ODBOR VŠEOBECNÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br> Spis.zn.: OV/ŽP/0674/2019/Sp V Brně dne: 4.4.2019 č.j.: MČBT/2643/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> fax: 545 128 212
<br> email: spesna©turanycz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor všeobecný,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče ve smyslu 5 4 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární zákon“) a ve smyslu ustanovení 510 a 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost o udělení souhlasu s pořádáním svodů koní pod názvem DOSTIHOVÉ DNY,kterou dne 23.l.2019 v souladu s © 9 odst.2 veterinárního zákona podala
<br> TJ Brno Dvorska,zastoupená panem Josefem Vymazalem,IČ 15547132,Vlčkova 2a,620 00 Brno Tuřany
<br> (dále jen "žadatel") a na základě předložených dokladů
<br> povoluje
<br> žadateli konání svodů koní,které se budou konat ve dnech 13.dubna 2019,15.června 2019 a 5.října 2019 na pozemcích p.č.413 až 440 a p.č.466 až 468,k.ú.Dvorska,v dostihovém areálu Dvorska <,>
<br> Pro konání svodů koní se stanoví tato závazná podmínka:
<br> Bude postupováno „V souladu s rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj,C.j.SVS/2019/O29503-B,kterým se stanovují veterinární podmínky pro konání svodů koní ve dnech 13.4.2019,15.6.2019 a 5.10.2019 <.>
<br> Učastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (© 27 odst.1 správního řádu):
<br> TJ Brno Dvorska,Vlčkova 2a,620 00 Brno Tuřany
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 23.1.2019 podala TJ Brno Dvorska,zastoupená panem Josefem Vymazalem,IČ 15547132,Vlčkova Za,620 00 Brno Tuřany,žádost o udělení souhlasu s pořádáním svodů koní,které se budou konat ve dnech 13.dubna 2019,15.června 2019 a 5.října 2019 v dostihovém areálu Dvorska,který má žadatel v pronájmu...

Načteno

edesky.cz/d/2860619

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz