« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Obecně závazná vyhláška – o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-01 - OZV 4_2019 příloha
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PŘÍLOHA
<br> obecně závazné vyhlášky č.4/2019,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
<br> č.11/2017,o nočním klidu,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2018
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Strana 1 (celkem 6)
<br>
<br>
<br> Stanovení případů,při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města
<br> Brna vymezena dobou kratší
<br>
<br> Stanovené případy Termín
<br> v noci z–na
<br> Vymezení doby
<br> nočního klidu
<br> Určené území,na
<br> kterém je doba nočního
<br> klidu vymezena odlišně
<br> od zákonné úpravy
Hasičské pálení čarodějnic v
<br> Holáskách
<br> 30.4.–1.5.2019 od 2:00 do 6:00 hod.území městských částí Brno-
<br> Tuřany,Brno-Chrlice
<br> Pálení čarodějnic v
<br> Bohunicích
<br> 30.4.–1.5.2019 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Bohunice
<br> Pálení čarodějnic v
<br> Bosonohách
<br> 30.4.–1.5.2019 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Bosonohy
<br> Pálení čarodějnic v Bystrci 30.4.–1.5.2019 od 24:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Bystrc
<br> Pálení čarodějnic v
<br> Černovicích
<br> 30.4.–1.5.2019 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Černovice
<br> Pálení čarodějnic v Chrlicích 30.4.–1.5.2019 od 2:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Chrlice
<br> Pálení čarodějnic v Králově
<br> Poli
<br> 30.4.–1.5.2019 od 23:30 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Královo Pole
<br> Pálení čarodějnic v Žebětíně 30.4.–1.5.2019 od 1:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Žebětín
<br> Pálení čarodějnic v
<br> Židenicích
<br> 30.4.–1.5.2019 od 24:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Židenice
<br> Tradiční pálení čarodějnic
<br> ve Slatině
<br> 30.4.–1.5.2019 od 1:00 do 6:00 hod.území městské části Brno-
<br> Slatina
<br> Brněnský Majáles 4.–5.5.2019 od 4:00 do 6:00 hod.území městské čá...
2019-04-01 - OZV 4_2019
Magistrát města Brna,Dominikánské nám.1,601 67 BRNO
<br> ústř.provolba (+420) 542 171 111,e-mail: informace@brno.cz,www.brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PRÁVNÍ PŘEDPISY 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.4/2019 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017 <,>
<br> o nočním klidu,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2018
<br>
<br>
<br>
<br> __________________________
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> ____________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ________________________________________________________________________________
Datum nabytí účinnosti:
<br> Strana 2 (celkem 2)
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br>
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.4/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017 <,>
<br> o nočním klidu,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2018
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/04.zasedání konaném dne 5.března 2019
<br> v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a ustanovením § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 5 odst.6 zákona
<br> č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br>
<br> Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017,o nočním klidu,ve znění
<br> obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.3/2018,se zrušuje a nahrazuje přílohou této
<br> vyhlášky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> Účinnost
<br>
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> primátorka města Brna
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> X.náměstek primátorky ...

Načteno

edesky.cz/d/2848104


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz