« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – oprava chodníků na ul. Kaštanová v úseku Kaštanová 2 – Kaštanová 34a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-01 - VV MMB_0128773_2019 příloha
ETAPA 1
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 1
<br>
<br> ETAPA 2
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 2
<br>
<br> ETAPA 3
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 3
<br>
<br> ETAPA 4
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 4
<br> IP4
<br>
<br> ETAPA 5
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> ETAPA 5
<br>
2019-03-31T14:29:58+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXXfcXeXXeXXaabXXcXaXXdXeXaXfXXXXXfbXadX
2019-04-01 - VV MMB_0128773_2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0128773/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0128773/2019 Ing.Lang /542174217 29.3.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-47960-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 25.3.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II.třídy Kaštanová,na místních pozemních komunikacích chodníky Kaštanová <,>
<br> Votroubkova,Písečná,Petlákova,příjezd k objektu Kaštanová 34a a na veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci příjezd k objektu Kaštanová 34 podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu opravy chodníků na ul.Kaštanová v úseku Kaštanová 2 – Kaštanová 34a <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 2 měsíce v období 8.4.– 30.11.2019.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/20...

Načteno

edesky.cz/d/2844306

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz