« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-29 - VV MMB_0127915_2019
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Č.j.: MMB/0127915/2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3 a 4 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
<br> B3/18-CM -
<br> MČ Brno-Bohunice,k.ú.Bohunice,ul.Studentská,ul.Netroufalky <,>
<br> Univerzitní kampus Masarykovy univerzity
<br>
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> v pondělí 29.dubna 2019 v 16:00 hod
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 <.>
<br>
Předmětem změny je vytvoření územních podmínek pro dobudování chybějící vybavenosti Masarykovy univerzity
<br> - objektu Archívu,Stravovacího a studentského výukového centra Masarykovy univerzity v lokalitě Univerzitního
<br> kampusu Bohunice <.>
<br> Vzhledem k tomu,že předmětná změna se týká celého území města Brna,lze ji tedy považovat za změnu
<br> celoměstského významu,která je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a stavebního zákona <.>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B3/18-CM je vystaven k veřejnému nahlédnutí od pátku 29.3.2019
<br> do pondělí 6.5.2019 v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67 <,>
<br> Brno,a dále je k dispozici na ...

Načteno

edesky.cz/d/2841255

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz