« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-26 - VŘ Brno-Tuřany
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany,v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.312/2002 Sb.“) <,>
<br>
<br> v y h l a š u j e
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
<br> referent stavebního úřadu
<br> (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br>
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br>
<br> Druh práce:
<br> Výkon působnosti obecného stavebního úřadu I.stupně u staveb realizovaných v územním
<br> obvodu městské části Brno-Tuřany <.>
<br> Platová třída:
<br> V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
<br> veřejných službách a správě - platová třída 10 (platový od 19.760,- Kč do 29.740,- Kč dle
<br> započitatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> - státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost dle § 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb <.>
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br>
<br> Jiné požadavky územního samosprávného celku:
<br> - vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu ve
<br> studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo vyšší
<br> odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,nebo střední
<br> vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
<br> stavebnictví
<br> - praxe ve veřejné správě výhodou,zejm.praxe v oblasti stavebního práva
<br> - znalost právních předpisů vztahujících se k dané oblasti,zejména:
<br>  zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpi...

Načteno

edesky.cz/d/2830066

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz