« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Řeporyje - Zadávací podmínky k průběhu zadávacíhořízení - Dětské hřiště Řepíkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Řeporyje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Text_ZD_a_vyzva__Praha_Reporyje_-_Detske_hriste_Repikova.pdf
Praha Řeporyje - Dětské hřiště Řepíkova Text ZD - výzva
<br> Zadávací podmínky k průběhu zadávacího řízení dle §36 zákona
134/2016 Sb.– výzva k podání nabídky,text ZD
<br>
1.Zadavatel:
<br>
Městská část Praha-Řeporyje <,>
Nad náměstím 84,155 00 Praha 5-Řeporyje,IČO : 00241628 <,>
zastoupena starostou : Pavlem Novotným <,>
Ve smluvním zastoupení,s odkazem na objednávku – poradce:
<br> PORSIS s.r.o <.>,Kolová 1549/1,153 00 Praha 16,IČO: 06061974,DIČ: CZ06061974,tel: 608 322 525 <,>
<br> siskapetr@seznam.cz
<br>
<br> 2.Režim veřejné zakázky:
<br>
§ 24 zákona 134/2016 Sb.zakázka malého rozsahu na dodávky dle §27 zákona 134/2016
<br> Sb.za použití §116 odst.4) zákona 134/2016 Sb.– Stanovena XXXXX XXXX dodávky
<br>
<br>
X.Informace o předmětu zakázky a jeho Klasifikace:
<br> Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním názvu):
<br>
<br> „Praha Řeporyje - Dětské hřiště Řepíkova“
<br>
<br> Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi MČ Praha Řeporyje a
dodavatelem
<br> Zadavatel určuje pevné podmínky soutěže - zadání,které je účastník povinen akceptovat
v celém rozsahu následovně :
<br>
1) Dodávka a uvedení do provozu „Dětské hřiště Řepíkova“ – prohlídka místa plnění je
vhodná po dohodě se zadavatelem – nebude organizována <.>
<br> 2) Využití bude pro všechny generace dětí s omezením pouze s doprovodem staršího
15-ti let,pádová výška prvků do 1,0 m,dopadová plocha – trávník
<br> 3) Hrací prvky budou pevné i pohyblivé,v zásadě bezúdržbové a esteticky stabilní
(minimální nároky na údržbu na úrovni kontroly 1x až 2x ročně)
<br> 4) „Dětské hřiště Řepíkova“ jako celek musí úspěšně odolávat vandalizmu a odcizení
částí nebo celků
<br> 5) Rozsah vhodných hracích prvků – viz další zadání soutěže
6) Potvrzení,že hrací zařízení bylo přezkoušeno a certifikováno podle nové normy pro
<br> hrací zařízení 1176
<br> 7) Rozsah dalších prací je : montáž prvků včetně výkopů a betonových základů,tvorba
dopadové plochy,montáž info.tabule s provozním řádem,doprava,skládky a další...

Načteno

edesky.cz/d/2830042

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Řeporyje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz