« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Řeporyje - Nařízení státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Řeporyje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf
str.1 z 3
<br> Č.j.SVS/2019/032206-A
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako
místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zák <.>
č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve
znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 15 odst.1,§ 54 odst.2 písm.a) a odst.3 a §
76 odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl.m.Praze <.>
<br>
Čl.1
Základní ustanovení
<br>
Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele včel na jeho stanovišti
v katastrálním území Praha – Kyje 731226 <.>
<br> Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné
<br> nákazy <.>
<br> Nařízení je určeno všem chovatelům včel v pásmu <.>
<br>
Čl.2
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br>
Zřizuje se ochranné pásmo,složené ze všech celých katastrálních území,spadajících do oblasti v okolí
ohniska nákazy v katastrálním území Praha – Kyje 731226 s přihlédnutím k epizootologickým <,>
zeměpisným,biologickým a ekologickým podmínkám <.>
<br> Do ochranného pásma se zařazují tyto katastry obcí:
<br>
731676 Černý Most
<br> 629952 Dolní Počernice
<br> 731234 Hloubětín
<br> 731722 Hostavice
<br> 731226 Kyje
<br>
<br>
<br> str.2 z 3
<br> Čl.3
Ochranná a zdolávací opatření
<br>
Opatření pro ochranné pásmo:
<br>
1.Zakazuje se přemísťovat všechna včelstva,matky a včely z ochranného pásma <.>
2.Přemístění včelstev,matek a XXXX do ochranného pásma v hl.m.Prahe je možné jen po předchozím
<br> písemném oznámení MěVS v Praze SVS po vyšetření stanoviště v pásmu s negativním výsledkem
laboratorního vyšetření směsného vzorku měli odebraného od včelstev na stanovišti <.>
<br> 3.Přemístění včelstev,matek a včel uvnitř ochranného pásma,ze sta...

Načteno

edesky.cz/d/2784572

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Řeporyje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz