« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 116 - Dlouhá a okolí, ENGIE Services a.s. (25.3.2019-11.4.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
“ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID i PRAHA1
<br> Odbor dopravy Oddělení dopravně—komunikační
<br> l—
<br> ENGIE Services a.s.Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4
<br> Váš dopis zn.Č.j.v Vyřizuje / linka Datum UMC Pl 075759/2019/ODOP/116/Hn Vladimír Hanuš/314 20.3.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dlouhá,Masná,Rybná,podané dne 6.3.2019,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Kraj ské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dlouhá,Masná,Rybná <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je k nahlédnutí v kanceláři č.417 a je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelstyí Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 11.3.2019,č.j.: KRPA lOl729-3/CJ—2019-0000DZ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní s...

Načteno

edesky.cz/d/2825975

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz