« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-21 - Záměr MMB_0119464_2019_Vich
č.j.MMB/0119464/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br> 1.prodej pozemku p.č.195/20 ostatní plocha jiná plocha o výměře 225 m2 v k.ú.Sadová
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br> 2.směna pozemků
p.č.1507/1 zahrada o výměře 326 m2
<br> p.č.1507/4 zahrada o výměře 52 m2
<br> část p.č.1510/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 30 m2
<br> vše k.ú.Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za
<br> pozemky
<br> část p.č.3349/2 zahrada o výměře cca 20 m2
<br> část p.č.3349/14 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 135 m2
<br> část p.č.3349/15 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 49 m2
<br> část p.č.3352 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 9 m2
<br> část p.č.3359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 257 m2
<br> část p.č.3361 ostatní plocha zeleň o výměře cca 310 m2
<br> část p.č.3362/4 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 121 m2
<br> pozemek p.č.3351 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 19 m2
<br> vše v k.ú.Černá Pole
<br> část p.č.1510/6 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 15 m2
<br> k.ú.Pisárky ve vlastnictví Ústavu geoniky AV ČR,v.v.i <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0119464/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podk...

Načteno

edesky.cz/d/2819558

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz