« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2019
OBECNÍ ÚŘAD vvnožNovĚ 551 01 JAROMER
<br> POZVÁNKA
<br> na veřejné zasedání zastupitelstva obce,které se koná
<br> V úterý dne 26.března 2019 od 18:00 hodin
<br> v zasedací místnosti OÚ
<br> Program schůze :
<br> 1) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) Návrh rozpočtu obce Rožnov na rok 2019
<br> 5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rožnov na roky 2020 až 2022 6) Žádost o poskytnutí dotace na činnost SDH Rožnov
<br> 7) Žádost o bezúplatný převod pozemků mezi obcí Rožnov a Královéhradeckým kraj em 8) Žádost o odkoupení obecm'ho pozemku
<br> 9) Převzetí darovaného pozemku do vlastnictví obce Rožnov
<br> 1 0) Různé
<br> 1 1) Diskuze
<br> 12) Návrh usnesení
<br> 13) Závěr
<br> Z.Procházka Q
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/2812759

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz