Obec Rožnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://obecroznov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC ROŽNOV
Rožnov 72
551 01 Rožnov

Datová schránka: ppqb7sm
E-mail: obec@obecroznov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 05. 2019 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - návrh závěrečného účtu DSO Hustířanka za rok 2018
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamemtu
29. 04. 2019 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
26. 04. 2019 Veř.vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpis.seznamu k dani z nemovitých věcí na r. 2019
12. 04. 2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu
10. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 26.3.2019
04. 04. 2019 Veř.vyhláška - Opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č.1/2019 rozpočtu DSO Hustířanka
04. 04. 2019 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022
02. 04. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2019
27. 03. 2019 Záměr darování pozemku
27. 03. 2019 Záměr prodeje pozemku
27. 03. 2019 Záměr prodeje pozemku
21. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK a počtu a sídla volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu konaných dne 24. - 25.5.2019
20. 03. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2019
08. 03. 2019 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - návrh rozpočtu na r. 2019
11. 02. 2019 Veř. vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - kabel.vedení distribuční soustavy NN veř. osvětlení
07. 01. 2019 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č.6/2018 rozpočtu DSO Hustířanka a schválený rozpočet DSO Hustířanka na rok 2019
03. 01. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
03. 01. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018
02. 01. 2019 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové provizorium na rok 2019
27. 12. 2018 Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2019
10. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2018
03. 12. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2018
03. 12. 2018 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č.5/2018 rozpočtu DSO Hustířanka a návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2019
28. 11. 2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.11.2018
28. 11. 2018 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č.4/2018
26. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení, výzva účastníkům - kabelové vedení distribuční soustavy NN včetně stožárů veřejného osvětlení v obci Rožnov
19. 11. 2018 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č.3/2018
16. 11. 2018 Zápis z veřejného ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018
13. 11. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20. 11. 2018
13. 11. 2018 Dokument "Veř.vyhláška o doruče..." již není dostupný.
08. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018
06. 11. 2018 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Rožnov
02. 11. 2018 Záměr prodeje pozemku
24. 10. 2018 Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rožnov
02. 10. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018
26. 09. 2018 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č.2/2018
19. 09. 2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018
19. 09. 2018 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
18. 09. 2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018
18. 09. 2018 Veř.vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK
05. 09. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 13. 9. 2018
05. 09. 2018 Rozhodnutí hejtmana KHK o ukončení období mimořádných klimatických podmínek
03. 09. 2018 Oznámení obce Rožnov o povinně zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č.4/2018 rozpočtu DSO Hustířanka
23. 08. 2018 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 6.9.2018
21. 08. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
21. 08. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

XML