« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – oznámení zahájení správního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-18 - VV MČBT_0949_2019_Sp
! 1 & <,>
<br> sv)
<br> ODBOR VŠEOBECNÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br> Spiszn.: OV/ŽP/0674/2019/Sp V Brně dne: 18.3.2019 č.j.: MCBT/0949/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> fax: 545 128 212
<br> email: spesna©turanycz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> TJ Brno Dvorska,zastoupená panem Josefem Vymazalem,IČ 15547132,Vlčkova 2a,620 00 Brno Tuřany
<br> (dále jen "žadatel") dne 23.1.2019 podal žádost O vydání povolení ke svodům zvířat ve věci pořádání akcí DOSTIHOVÉ DNY na pozemcích parc.č.413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,466,467,468 vkatastrálním území Dvorska,které má žadatel V pronájmu <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,Odbor Všeobecný,jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče,příslušný podle 5 43 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „veterinární zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením & 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správního řízení,vedeného dle 5 9 odst.2 veterinárního zákona a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den
<br> 4.dubna 2019 (čtvrtek) v 9.00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v kanceláři referátu životního prostředí ÚMČ Brno — Tuřany,Tuřanské nám.1,620 00 Brno,11.NP,dveře č.215 <.>
<br> Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání,jinak k nim nebude přihlédnuto.Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,úřední dny: pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod <.>,vjiné dny po telefonické dohodě) <.>
<br> Poučení:
<br> Učastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činitjiné návrhy...

Načteno

edesky.cz/d/2808703

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz