« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejné projednání – Návrhu změny UPmB A1/18-CM-doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových, tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-15 - VV MMB_0106363_2019
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
<br>
<br> Č.j.: MMB/0106363/2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3 a 4 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna A1/18-CM -
<br> doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových,tj.smíšených ploch
<br> centrálního charakteru (SJ)
<br>
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> v pondělí 15.dubna 2019 v 16:00 hod
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 <.>
<br>
Předmětem změny je prověřit možnost doplnění regulativu ploch jádrových,tj.ploch smíšených centrálního
<br> charakteru (SJ),s cílem umožnit zvýšení podílu funkce bydlení v těchto plochách,a dále odstranit případné
<br> nejasnosti při praktické aplikaci stávající podoby regulativu.Vzhledem k tomu,že předmětná změna se týká
<br> celého území města Brna,lze ji tedy považovat za změnu celoměstského významu,která je pořizována
<br> zkráceným postupem dle ustanovení §55a stavebního zákona <.>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna A1/18-CM je vystaven k veřejnému nahlédnutí od čtvrtka 14.3.2019
<br> do pondělí 22.4.2019 v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova
<br> 67,Brno,a dále je k ...

Načteno

edesky.cz/d/2796482

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz