« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-15 - Záměr MMB_0112234_2019_Vich
č.j.MMB/0112234/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> 1.prodej pozemků
- p.č.2119/4 - ostatní plocha,o výměře 122 m² <,>
<br> - p.č.2119/5 - ostatní plocha,o výměře 9 m²
<br> - p.č.2119/6 - ostatní plocha,o výměře 28 m² <,>
<br> to vše k.ú.Maloměřice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 2.prodej pozemků
- p.č.272 - zahrada,o výměře 632 m² <,>
<br> - p.č.273 - zahrada,o výměře 508 m² <,>
<br> vše v k.ú.Pisárky,formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu 7.980.000,- Kč
<br> (tj.7.000,-Kč/m² včetně DPH) a za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní
<br> smlouvy
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 3.prodej pozemků:
- p.č.9935 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 345 m² <,>
<br> - p.č.9875 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 21m² <,>
<br> - p.č.9936 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 36 m² <,>
<br> - p.č.9938 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 48 m² <,>
<br> - p.č.9941 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 3 m² <,>
<br> - části p.č.7198/23 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 6 m² ( oddělené GP
<br> č.3539...

Načteno

edesky.cz/d/2796481

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz