« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Usnesení z 3/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, ze dne 28. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-15 - Usnesení 3_VIII. ZMČ
1
<br> Len
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> USNESENÍ
<br> přijatá na 3/VIII.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
<br> konaném dne 28.2.2019
<br> ___________________________________________________________________________
<br> Bod 1.– Technický bod (volba ověřovatelů zápisu,schválení programu)
<br> 1.Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 3/VIII.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
ověřovatele zápisu Bc.Lukáše Lacha a Mgr.XXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> X.Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu č.8 do programu ZMČ – Revitalizace
Holáseckých jezer místo bodu č.8 dle předloženého programu ZMČ – Zásady územního rozvoje <.>
<br>
<br> 3.Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu č.15 do programu ZMČ – Prodej částí
pozemků p.č.170 a 183 v k.ú.Dvorska <.>
<br>
<br> 4.Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu č.16 do programu ZMČ – Nové názvy
ulic <.>
<br>
<br> 5.Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 3/VIII.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-
Tuřany takto:
<br> 1.Technický bod
2.Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
3.Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
4.Dotazy k usnesením z jednání Rady
5.Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
6.Informace o jednáních starosty a místostarosty
7.Územní studie zahrádkářské kolonie
8.Revitalizace Holáseckých jezer
9.Návrhy a podněty občanů
10.Návrh rozpočtového opatření č.2/2019
11.Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí
12.Žádost o dotaci na opravu kaple v Brněnských Ivanovicích
13.Nabytí pozemků p.č.45/19 a 45/23 v k.ú.Brněnské Ivanovice
14.Prodej části pozemku p.č.1332/1 v k.ú.Tuřany
15.Prodej částí pozemků p.č.170 a 183 v k.ú.Dvorska
16.Nové názvy ulic
17.Různé
18.Závěr
<br>
<br> Bod 7.– Územní studie zahrádkářské kolonie
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí Územní studii: „Návrh využití zahrádkářských lokalit
<br> na území města Brna“ <.>
<br>
<br> Bod 8.– Revita...

Načteno

edesky.cz/d/2794199

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz