« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška a opatřen obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území JmK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-12 - VV MZP_2019_630_381 - OOP
Ministerstvo životního prostředí
odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
<br>
Návrh
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b
<br> odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 5b odst.1 - 4 zákona a § 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“) <,>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo
sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)
volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje
<br>
<br> Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.j.ENV/2019/xxx -
MZP/2019/630/xxx a oznámeným veřejnou vyhláškou dne xx.xx.2019 (dále jen „opatření
obecné povahy“) povoluje podle ustanovení § 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona;1
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících
živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob
<br> oprávněných podle zákona o myslivosti3)) jedince kormorána velkého stanoveného
v § 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a
odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné
povahy <.>
<br>
1 § 3 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
2 § 6 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů <.>
3 § 39 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/15
<br>
Ministerstvo životního prostře...
2019-03-12 - VV MZP_2019_630_381
Odbor druhové ochrany
<br> a implementace mezinárodních závazků
<br> Vršovická 65
<br> 100 10 Praha 10
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 11.března 2019
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/381
<br> č.j.: MZP/2019/630/568
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: David.Fuka@mzp.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Adresát: všechny obce Jihomoravského kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
<br> (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst.4 zákona č <.>
<br> 114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> v souladu s § 25 a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,tímto zveřejňuje
<br>
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
<br> kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
<br> na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
<br> území Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br> V návaznosti na skončení platnosti původního opatření obecné povahy (č.j.6462/ENV/14-
<br> 381/630/14 ze dne 14.2.2014,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP k přípravě opatření
<br> obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro
<br> usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského kraje.Důvodem pro povolení
<br> odchylného postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence závažných škod na rybářství a
<br> účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br>
<br> V souladu s § 172 odst.4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli,jehož
<br> práva,povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u
<br> správního orgánu píse...

Načteno

edesky.cz/d/2784641

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz