« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-08 - Záměr MMB_0102350_2019_Vich
č.j.MMB/0102350/2019/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemku p.č.5200 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 57 m2 v k.ú.Řečkovice,s návrhem jednotkové kupní ceny 3.300,-Kč/m2 + 1.000,- Kč správní poplatek za vkladové řízení (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 2.pronájem  části pozemku p.č.3500/1 ostatní plocha,zeleň o výměře 1.511 m2  části pozemku p.č.3501/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 1.259 m2  části pozemku p.č.3533 orná půda o výměře 560 m2 části pozemku p.č.4822 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 111 m2 v k.ú.Tuřany č.j.MMB/0102350/2019/Vich 2 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz) č.j.MMB/0102350/2019/Vich 3 Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí MO MMB Zveřejněno: od: do: XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX RNDr.XXX XXXXXXXXX XdbXXXXXXXaadXXXfeaafbeXXXXXXXXaaXXbXbXa

Načteno

edesky.cz/d/2777717

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz