« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – úředník pro zajišťování správy majetku a archivu ÚMČ, zajišťování materiálně technického průběhu voleb a vidimace a legalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-07 - VŘ ÚMČ Brno-Bystrc
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení na kumulovanou pracovní pozici:
<br> zajišťování správy (převážně drobného) majetku a archivu ÚMČ,zajišťování materiálně technického průběhu voleb a vidimncc a legalizace úředních listin na odboru vnitřních věcí UMČ,platová třída 8 <.>
<br> Nástup od 1.4.2019,pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden <.>
<br> Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb.— platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Přednohludv pro vznik pracovního poměru
<br> ' státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> ' dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br> ' bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena) <,>
<br> ' dobrá znalost českého jazyka <,>
<br> - plná svéprávnost <,>
<br> ' zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)
<br> Požadavky ' minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou <,>
<br> ' velmi dobrá znalost práce na PC — MS Office (Word,Excel,Outlok),' dobré komunikační schopnosti <,>
<br> ' samostatnost,schopnost týmové práce,spolehlivost,časová flexibilita,' pečlivost,svědomitost,zodpovědnost,sociální intelekt a empatie
<br> ' ochota k celoživotnímu vzdělávání,odolnost vůči psychoso...

Načteno

edesky.cz/d/2771975

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz