« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-04-06 - VV MMB_0054026_2019
1
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/telefon Brno dne
<br> MMB/0054026/2019
<br> OD/054026/10/10/2019
<br> 5400/OD/MMB/054026/2019 Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> 2019-03-05
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Toto opatření se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města
<br> Brna,Odboru vnitřních věcí,po dobu 15-ti dnů.Dnem vyvěšení se písemnost považuje za
<br> doručenou.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna,Odboru
<br> vnitřních věcí <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz stání na místní komunikaci
<br> a na průjezdním úseku silnice
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 40 odst.4 písm.a),podle
<br> § 40 odst.5 písmeno b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o
<br> pozemních komunikacích“),ve znění pozdějších předpisů,čl.29 odst.2) písm.a) obecně závazné
<br> vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších
<br> vyhlášek,a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
<br> změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na
<br> základě návrhu na základě žádosti o vydání opatření obecné povahy – dočasný zákaz zastavení,ze
<br> dne 06.02.2019 podané společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČ: 607 33 098,se sídlem Renneská
<br> 787/1a,639 00 Brno,(dále také jen "navrhovatel"),a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR <,>
<br> KŘP JmK,SPDI BM a BO (KRPB-20759-1/ČJ-2019-0600DI-HRB ze dne 25.ledna 2019) vydává
<br> z důvodu údržby (jarního a podzimního čištění) na místní komunikaci základního komunikačního
<br> systému na průjezdním úseku silnice dle přiloženého seznamu,toto opatření obecné p...
Příloha 1
Věstonická
<br> LEGENDA:
<br> \ 329.PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IP4b STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA
<br> Umístění přechodného DZ dle TP č.66í (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) <.>
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> 829 E13
<br> B29 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13 <.>
<br> Zodpprojektont: CECHOVÁ Vyprocovol: DOSTÁL Kontrolovolz ČECHOVÁ MÍSTO:
<br> BRNO - PÁLAVSKÉ NÁM <.>
<br> Kompletní služby v oblasti dopravního značení
<br> AKCE:,<,> V V v,ZAKOS - BLOKOVE CISTENI
<br> Zengrova 4,615 00 BRNO tel: 602 593 383
<br> OBSAH PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Datum: 25.9.2016 orch.č.Výkres č.: 17Z00156 ]
<br> LEGENDA:
<br> 329.PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IP4b STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA
<br> Umístění přechodněho DZ dle TP č.66í (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) <.>
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> 829 E13
<br> B29 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13 <.>
<br> OBSAH:
<br> Zodpprojektont: CECHOVÁ Vyprocovol: DOSTAL ÉĚÉIĚBOIOVGIZ CECHOVA Kompletní služby v I v,oblasti dopravního BRNO - VESTONICKA značení AKCE:,<,> V V V,Zengrova4,615 00 BRNO ZAKOS - BLOKOVE CISTENI tel: 602 593 383 Datum: 25.8.2016 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ “Ch" C" Vykres C':
<br> 17200156 ]
Příloha 2
eAOJOAer
<br> BAOUJpnM
<br> LEGENDA:
<br> 329 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ' IP4b STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA
<br> Umístění přechodného DZ dle TP č.66í (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) <.>
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> 829 E13
<br> B29 budou rozmístěny 7 dní předem,s termínem zahájení prací na dod.tab.E13 <.>
<br> Zodpproiektont: CECHOVÁ
<br> Vyprocovol: DOSTÁL
<br> Kontrolovolz ČECHOVÁ
<br> MBTO: BRNO - ROLENCOVA
<br> Kompletní služby v oblasti dopravního značení
<br> AKCE:,<,> V V v,ZAKOS - BLOKOVE CISTENI
<br> Zengrova 4,615 00 BRNO tek 602 593 383
<br> Datum:
<br> 25.8.2016 č.:
<br> OBSAH PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> arch.č.í7ZOD 1 56
<br> Výkres ]

Načteno

edesky.cz/d/2768685

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz