« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-03-01 - Záměr MMB_0090184_2019_Vich
č.j.MMB/0090184/2019Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br> 1.prodej
- pozemku p.č.744/44 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 73 m² <,>
<br> - pozemku p.č.744/46 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 129 m² <,>
<br> v k.ú.Jundrov
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej
- pozemku p.č.4952 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 115 m² <,>
<br> - pozemku p.č.4953 - zahrada,o výměře 146 m² <,>
<br> v k.ú.Židenice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 3.prodej pozemků
- p.č.383/5 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 144 m²,jehož součástí je stavba č.p.600
<br> rodinný dům <,>
<br> - p.č.383/6 - ostatní plocha,o výměře 141 m² <,>
<br> vše v k.ú.Ponava <,>
<br> formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 3.200.000,- Kč a za podmínky
<br> splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Bc.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.216,tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz)
<br>
<br> 4.prodej pozemku p.č.1142/293 - z...

Načteno

edesky.cz/d/2754889

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz