« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru stavebního a technického

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-02-27 - VŘ Brno-Tuřany - OST
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany,v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> v y h l a š u j e
<br>
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
<br> vedoucí Odboru stavebního a technického
<br>
<br>
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br>
<br> Druh práce:
<br> - vedení Odboru stavebního a technického
- výkon agendy obecného stavebního úřadu,silničního správního úřadu a vodoprávního
<br> úřadu
<br>
<br> Platová třída:
v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
<br> veřejných službách a správě - platová třída 11 (platový tarif od 21.480,- Kč do 32.290,- Kč
<br> dle započitatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády)
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost dle § 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednicích územních
<br> samosprávných celků
<br> - ovládání jednacího jazyka
- splnění předpokladů dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další
<br> předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
<br> Slovenské federativní republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> Jiné požadavky územního samosprávného celku:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském
<br> studijním programu – technický obor výhodou
<br> - praxe ve veřejné správě výhodou,zejm.praxe v oblasti stavebního práva
- znalost obecně závazných předpisů souvisejících s veřejnou správou a schopnost jejich
<br> aplikace na podmínky úřadu
<br>
<br>
<br> - velmi dobrá znalost práce ...

Načteno

edesky.cz/d/2748808

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz