« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku o celkové výměře 23398 m2 v k.ú. Šlapanice u Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-02-26 - NŘ MMB_0070976_2019
Č.j.MMB/0070976/2019
<br> Statutární město Brno
<br> vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 23398 m2 V k.ú.Slapanice u Brna
<br> 569/337 orná půda o výměře 16090 m2 a p.č.3569/395 orná půda lapanice u Brna <.>
<br> Jedná se o pozemky p <.>
<br> 3 o výměře 7308 m2 v k.Š
<br> č.ú.Minimální kupní cena pozemků činí 11.283.800,- Kč (včetně DPH) za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy <.>
<br> Na Maj etkovém odboru MMB,Malinovského nám.3,Brno,dv.č.212 nebo na internetových stránkách www.brno.cz V části „Nabídka majetku města“ lze získat memorandum s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky <.>
<br> Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrát města Brna,Majetkový odbor,Brno,Malinovského náměstí 3,2.patro,dv.č.216 nebo 217 dne 24.4.2019 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 26.4.2019 od 9:00 do 12:00 hodin nebo dne 29.4.2019 od 9:00 do 15:00 hodin.Mimo uvedené termíny není předání nabídky možné.K později doručeným nabídkám nebude přihlíženo <.>
<br> Jako projev vážného zájmu o koupi předmětných pozemků je požadováno složení kauce ve výši l.l28.380,- Kč a uzavření smlouvy o složení a užití kauce <.>
<br> Případné další informace podá na Maj etkovém odboru Magistrátu města Brna:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX; e-mail: rackova.irena©bmo.cz
<br> Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX ; e—mail: frimmelovaxenataábbrnocz JUDr.XXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX; e-mail: krejcirjosengbrnocz
<br> ĚTATUTAHNI MĚSTO BRNO
<br>,MAGISTBAT MESTA BRNA ' Majetko 'odbor Malinovské 0 nám.3
<br> 601 %ĚRNO
<br> Mgr.D mar Baborovská vedoucí Maj etkového odboru MMB

Načteno

edesky.cz/d/2742801

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz