« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - Švermova, V 12c

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 1132 19 Svermova 9 V 12c
DETAIL PROVEDENÍ: _
<br> OBRUBA
<br> 0.125 *
<br> ZELEN
<br> LEGENDA:
<br> !.IPA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ;,? Wa NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA: Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP č,65,TP &.133 a s ustanovením zákonu č.3601/2000 Ěšb
<br> POTVRZENÍ SOUHLASU S PROJEKTOVUU DOKUMENT/W DOPRAVNÍHD ZNAČENÍ:
<br> mm 3 JW
<br> MAGISTRÁT M EŠTA an NA
<br> Odbor
<br> dsa-"E '5'
<br> Kounicova "7 601 67 BRNO
<br> -015- „(M
<br> ZNAKOM sr.o.— ZENGROVA 2694/4,635 00 BRNO,TEL.502 593 383,ZNAKOM©ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ RYBNÍČEK 12.6.02 00 BRNO)
<br> Vypracomk r; Zodpovědný projektant-,Řediteh
<br> XXXXXX XXXX „%AW XXXXXX XXXX rv—fw Radek SUCHDMEL
<br> PUdPÍEi li,/' f'X—“ Podpnl L/' ( mph: 502 593 383,_
<br> Technická konkqlfu: ',I v Valiant? prnjektggt: ) ť -
<br> XXXX XXXXXX „% XXXX XXXXXX / / ;;X/X /.--f <,>
<br> MPG: fix—L,<.> : nadpis: ffi—u_i,bav/“"" ' ZNAKOM sm,ZENGRDVA 2594/5 515 00 BRNO
<br> Místo: BRNO — u.ŠVERMOVA Čísla zak.: 1920044©
<br> Silnice: účelové komunikace Formát: 420x297
<br> Stomčení úseku: — Datum: 12/2018-
<br> Akce: Číslo přňony: ŠVERMOVA 9 - VDZ V12a 1
<br> Obsah: MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
BB 1132 19 Verejna vyhlaska oznameni o zameru Stanoveni ulice Svermova 9 V 12c
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0012338-1/2019
<br> Zn.: OD/0012338-1/VOS
<br> 5400/OD/MMB/0012338/2019 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 294
<br> 2019-02-20
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,ulice
<br> Švermova,u objektu č.o.9,Brno – instalace VDZ V 12c ( Zákaz zastavení ) <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Švermova,u objektu č.o.9,Brno – instalace VDZ V 12c ( Zákaz zastavení ),změna
<br> organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
<br> znění,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.(1),písm.c) zákona č <.>
<br> 361/2000Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení změny
<br> organizace dopravy v ulici Švermova,u objektu č.o.9,Brno – instalace VDZ V 12c ( Zákaz
<br> zastavení ),Brno a související změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - změna
<br> dopravního značení‘‘,projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-
<br> 14727-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 1.2.2019 podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o
<br> silničním provozu <.>
<br>
<br> Návrh stanovení před...

Načteno

edesky.cz/d/2731137

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz