« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Záměr - pronajmout nemovitost, nebytové prostory Dlouhá 3 o celkové ploše 113m2 za pronajímatelem stanovenou minimální cenu 3.100 Kč/m2/rok

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 974 19 Pudorys prostor slouzicich k podnikani
m
<br> Ľ3
<br> 7rm
<br> Ć
<br> 6
r =n-Ť
<br> :J
<br> n
ĺ lł's
<br> 1
<br> t1?Ę
<br> c
<br> 3
<br> P dorvs orostor sloužících k podnikání
<br> Żil?
<br> u <,>
<br> tt9
<br> í
I
<br> I
<br> ź <,>
<br> ĺ
<br> ĺ
i
<br> !
<br> 'ílE l
<br> i
<br> !
<br> I
<br> í
<br> I
<br> i
<br> ĺ
<br> taa
<br> łI
ÜG
<br> źÉĐ
ĺ
<br> i
j
<br> ta
<br> k ri.Bohunlco
<br> l
ĺ
<br> ĺ
I
<br> I
<br> j
<br> t
'l
<br> I
<br> I
j
<br> ĺ
BB 974 19 zamer prostory k podnikani Dlouha 3
Statutární město Brno,městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
_____________________________________________________________
<br>
Z Á M Ě R
pronajmout nemovitý majetek
<br>
V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění <,>
zveřejňujeme záměr statutárního města Brna – MČ Brno-Bohunice v souladu s usnesením
Rady MČ Brno-Bohunice,přijatým na 07.zasedání dne 06.02.2019,pronajmout prostory
sloužící podnikání v 1.NP v budově č.pop.577 č.or.3,jejíž součástí je pozemek
p.č.1929/2 v k.ú.Bohunice.Prostory o celkové ploše 113 m2 jsou specifikovány jako
místnosti: č.1 - prodejna o výměře 92,89 m2,č.2 – chodba o výměře 4,97 m
<br> 2,č.3 – šatna
o výměře 4,25 m2,č.4 – WC o výměře 1,60 m2,č.5 – úklidová místnost o výměře
1,33 m2,č.6 – sklad o výměře 7,84 m2,za pronajímatelem stanovenou minimální cenu
ve výši 3.100 Kč/m2/rok <.>
<br>
Prostory mohou být pronajaty jednomu zájemci nebo dvěma různým subjektům současně <,>
s možností optického rozdělení prodejny,přičemž prostory sloužící jako zázemí prodejen
budou využívány oběma nájemci rovným dílem.MČ Brno-Bohunice si vyhrazuje právo
neakceptovat prodej tabákového sortimentu a alkoholických nápojů a provozování herny <,>
baru,hracích automatů <.>
<br>
Pronajímatel stanovuje:
- výpovědní lhůtu šest měsíců <,>
- nájem na dobu neurčitou
- pronájem formou výběrového řízení,kde uchazeč ve své nabídce doloží:
<br> - doklad o oprávnění k podnikání <,>
- popis podnikatelského záměru využití prostor sloužících k podnikání <,>
- cenu za pronájem za m2/rok (nájem na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní
<br> lhůtou) <,>
- reference o své dosavadní činnosti <.>
<br>
<br> Nabídku uchazeč podá poštou nebo osobně v uzavřené obálce s označením „Pronájem
prostoru sloužícího podnikání v objektu Dlouhá 577/3“ na adresu ÚMČ Brno-Bohunice <,>
Odbor majetkový a kontroly,Dlouhá 3,625 00 Brno,a to v termínu do 30.dubna 2019 do
12:00 hod <.>
<br>
Další informace k uvedenému záměru a k...

Načteno

edesky.cz/d/2705119

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz