« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Veř. vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - kabel.vedení distribuční soustavy NN veř. osvětlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř. vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - kabel.vedení distribuční soustavy NN veř. osvětlení
MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ
<br> Odbor výstavby,nám.Československé armády 16,Jaroměř,PSČ 551 01
<br> SPlS.ZN.: VÝST-5441/2018-Va-7
<br> ČJ.: PDMUJA 968/2019
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXXX,referent odboru výstavby
<br> TEL-: XXX XXX XXX
<br> E-MAIU vagnerova©jaromer-josefov.cz DATUM: 05.02.20 ] 9
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ č.4/2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Jaroměř,odbor výstavby,oddělení stavebního úřadu,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“),jako správní orgán příslušný věcí a místem v š 10 n š 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),po přezkoumání žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby“),kterou dne 22.08.2018 podala
<br> OBEC ROŽNOV,IČO 00272981,Rožnov č.p.72,551 01 Jaroměř 1,kterou na základě plné moci zastupuje společnost JAN-PRO,s.r.o <.>,IČO 28768337,Brandlova č.p.376,508 01 Hořice
<br> (dále také "žadatel"),& na základě posouzení předložených dokladů v územním řízení podle 5 84 až 5 90 stavebního zákona
<br> vydává podle 1579 a 92 stavebního zákona a 59 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č.503/2006 Sb.“)
<br> územní rozhodnutí o umístění stavby <,>
<br> kterým povoluje umístění stavby veřejné technické infrastruktury:
<br> kabelové vedení distribuční soustavy NN veřejného osvětlení včetně stožárů veřejného osvětlení v obci Rožnov na pozemcích st.p.č.63,19 (oba zastavěná plocha a nádvoří),p.p.č.92 (zahrada),93/2 (ostatní plocha),95/1 (ostatní plocha),97/2 (ostatní plocha),97/4 (ostatní plocha),101/1 (ostatní plocha),103/1 (ostatní plocha),103/3 (ostatní plocha),103/4 (ostatní plocha),103/5 (ostatní plocha),103/6 (ostatní plocha),103/7 (ostatní ploch...

Načteno

edesky.cz/d/2702575

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz