« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 11. 2. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D0 č. j. 251/2018-120-RD/8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-251_2018-120-RD_8.pdf
6 1.1 6 1.2 6 1.3 6 1.4 6 1.5 6 1.6 6 1.7 61.8 61.9 62.0 62.1 6 2.2 6 2.3 6 2.4 6 2.6 6 2.7 6 2.5 K K P P k m 6 1,0 5 4 V 4 ( 0,2 5 ) V 2 a ( 6 / 1 2 / 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5 ) Z K P P k m 6 1,4 6 4 K K P P k m 6 1,5 5 4 V 2 a ( 6 /1 2 /0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) Z K O P k m 6 2,0 7 9 K K O P k m 6 2,1 6 9 V 2 b (1,5 /1,5 /0,2 5 ) V 2 a (6 /1 2 /0,1 2 5 ) V 4 (0,2 5 ) V 4 (0,2 5 ) V 1 3 a ( 0,5 / 1,0 ) V 1 a ( 0,2 5 ),d l.3 0 m V 1 3 a ( 0,5 / 1,0 ) V 2 b ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5 ) V 1 a ( 0,2 5 ),d l.3 5 m k m 6 2,4 8 1 k m 6 1,8 6 0 k m 6 1,3 3 0 V 4 ( 0,2 5 ) V 2 a ( 6 / 1 2 / 0,1 2 5 ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) k m 6 2,2 0 0 k m 6 2,1 7 9 k m 6 2,0 2 0 V 4 (0,2 5 ) V 2 a (6 /1 2 /0,1 2 5 ) V 2 b (1,5 /1,5 /0,2 5 ) V 4 (0,2 5 ) k m 6 1,4 0 0 V 2a ( 6/ 12 /0,1 25 ) V 4 (0,2 5) V 4 ne bo V 1a ( 0,25 ) k m 6 2,0 5 5 3 x V 9 c 2 x V 9 c k m 6 1,8 6 0 k m 6 1,5 5 4 k m 6 1,4 6 4 k m 6 2,0 4 5 1 2 6 2 5 6 2 0 6 1 5 S O S S O S 3 0 0 0 m 5 6 1 0 6 2 5 6 2 0 D 0 0 - 0 6 0 0 6 I S 6 b k m 6 1,9 4 0 D 0 0 - 0 6 0 0 7 I S 6 b k m 6 1,6 7 0 D 0 0 - 0 6 0 0 8 I S 6 b + I S 6 g k m 6 1,2 0 4 k m 6 1,4 7 5 k m 6 1,0 7 0 k m 6 1,2 6 4 k m 6 1,4 6 4 D 0 0 - 0 6 3 0 2 I S 6 g k m 6 2,0 5 5 D 0 0 - 0 6 3 0 4 I S 7 a 8 0 8 0 D 0 0 - 0 6 3 0 1 I S 6 b k m 6 1,4 7 5 k m 6 1,5 7 5 k m 6 1,5 6 5 0,50 3,75 3,75 3,75 2,75 14,50 V4 (0,25) V2b (1,5/1,5/0,25)V2a (6/12/0,125) V4 (0,25) 2,75 3,75 3,75 3,75 15,00 V4 (0,25) V2a (6/12/0,125) V2b (1,5/1,5/0,25) V4 (0,25) 1,000,50 3,75 3,75 3,75 2,40 14,50 V4 (0,25) V1a (0,25)V2a (6/12/0,125) PRO BUS SDP SDP SDP 1,46 3,75 3,75 3,75 1,79 14,50 V4 (0,25) V2b (1,5/1,5/0,25)V2a (6/12/0,125) V4 (0,25) 2,81 3,75 3,75 4,19 14,50 V4 (0,25) V2a (6/12/0,125) V4 (0,25) 4,25 3,75 3,75 2,75 14,50 V4 (0,25) V2a (6/12/0,125) V4 (0,25) 4,25 3,75 3,75 2,75 14,50 V4 (0,25) V2a (6/12/0,125) V4 (0,25) 2,75 3,75 3,75 3,75 15,00 V4 (0,25) V2a (6/12/0,125) V2b (1,5/1,5/0,25) V4 (0,25) 1,000,50 3,75 3,75 3,75 2,75 14,50 ...
251_2018-120-RD_8.pdf
Č.j.: 251/2018-120-RD/8
<br>
<br>
<br> OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle
§ 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti
PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO 45272387,se sídlem K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,doručeného
dne 22.8.2018,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky
(dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-99354-2/OBP-2018 ze dne 29.8.2018 <,>
<br> stanoví místní úpravu provozu
<br> na dálnici D0 v souvislosti s akcí „D0 510 Satalice – Běchovice,vyhrazený jízdní pruh pro BUS“ <.>
<br> Platnost místní úpravy provozu: trvale
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt místní úpravy provozu „D0 510 Satalice –
Běchovice,vyhrazený jízdní pruh pro BUS – příloha 2“ (PRAGOPROJEKT,a.s <.>,08/2018) <.>
Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo dne 22.8.2018 podnět na stanovení místní úpravy provozu
na dálnici D0 v souvislosti s akcí „D0 510 Satalice – Běchovice,vyhrazený jízdní pruh pro BUS“ <,>
spočívající v příčném posunu stávajících jízdních pruhů v km 61,400–62,179 vpravo směrem
ke střednímu dělícímu pásu,za účelem budoucího vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu
pro autobusy <.>
<br> Podle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy
návrh místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra,které s návrhem vyslovilo souhlas
(č.j.MV-99354-2/OBP-2018 ze dne 29.8.2018) <.>
<br> Podle § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),oznámilo Ministerstvo dopravy návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou <.>
Připomínky uplatněné dne 2.12.2018 byly v plném rozsahu vzaty zpět <.>
<br> Vzhledem k tomu,že úprava sm...

Načteno

edesky.cz/d/2702042

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz