« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - Usnesení RM č. 7 ze dne 24.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení RM č.7/2019-RADA ze dne 24.01.2019
<br> 07/2019-RADA/334 - 7.Rada města
I <.>
schvaluje
<br> ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
<br> 07/2019-RADA/335 - 7.Rada města
<br> I <.>
schvaluje
<br> předložený program jednání RM
<br> 07/2019-RADA/336 - 7.Rada města
<br> I <.>
bere na vědomí
<br> - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "STL plynová přípojka a plynofikace RD č.p.1219"” na pozemcích parc.č.4307/1 a 4296/2 v k.ú.Žamberk
<br> - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "stavební úpravy domu č.p.6 - prodejna pekařství a cukrářství Sázava" na pozemku parc.č.281 v k.ú.Žamberk
<br> - seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí na stavbu "přístavba,nástavba a stavební úpravy rekreační chaty e.č.19"” na pozemcích parc.č.369/1,369/3,370/1,370/3 v k.ú.Žamberk
<br> 07/2019-RADA/337 - 7.Rada města
<br> I <.>
bere na vědomí
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části pozemkové parcely č.644 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci "Zpevněná plocha"
<br> - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci "Vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV I - Žamberk Špitálka" v k.ú.Helvíkovice
<br> - výzva odboru ZPZE MěÚ Žamberk vlastníkům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k předání vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence za rok 2018
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu se stavbou "Novostavba RD na pozemku parc.č.2499/1 v k.ú.Žamberk" v záplavovém území významného vodního toku Divoká Orlice
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části pozemkové parcely č.1171/2,1160/2 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci "Rodinný dům včetně zpevněných ploch"
<br> 07/2019-RADA/338 - 7.Rada města
<br> I <.>
bere na vědomí
<br> - rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o odvolání Povodí Labe,s.p.pro rozhodnutí Krajs...
bez názvu
Usnesení RM č.7/2019-RADA ze dne 24.01.2019
<br>
Strana 1/17
<br> 07/2019-RADA/334 - 7.Rada města
<br> I.schvaluje
<br> ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou
<br>
<br> 07/2019-RADA/335 - 7.Rada města
<br> I.schvaluje
<br> předložený program jednání RM
<br>
<br> 07/2019-RADA/336 - 7.Rada města
<br> I.bere na vědomí
<br> - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "STL plynová
<br> přípojka a plynofikace RD č.p.1219"” na pozemcích parc.č.4307/1 a 4296/2 v k.ú <.>
<br> Žamberk
<br> - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu "stavební úpravy
<br> domu č.p.6 - prodejna pekařství a cukrářství Sázava" na pozemku parc.č.281 v k.ú <.>
<br> Žamberk
<br> - seznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk s podklady pro vydání rozhodnutí na
<br> stavbu "přístavba,nástavba a stavební úpravy rekreační chaty e.č.19"” na pozemcích
<br> parc.č.369/1,369/3,370/1,370/3 v k.ú.Žamberk
<br>
<br> 07/2019-RADA/337 - 7.Rada města
<br> I.bere na vědomí
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části
<br> pozemkové parcely č.644 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního fondu pro akci
<br> "Zpevněná plocha"
<br> - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci
<br> "Vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV I - Žamberk Špitálka" v
<br> k.ú.Helvíkovice
<br> - výzva odboru ZPZE MěÚ Žamberk vlastníkům vodovodů a kanalizací pro veřejnou
<br> potřebu k předání vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z
<br> jejich provozní evidence za rok 2018
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu se stavbou "Novostavba RD na
<br> pozemku parc.č.2499/1 v k.ú.Žamberk" v záplavovém území významného vodního
<br> toku Divoká Orlice
<br> - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí části
<br> pozemkové parcely č.1171/2,1160/2 v k.ú.Žamberk ze zemědělského půdního
<br> fondu pro akci "Rodinný dům včetně zpevněných ploch"
<br>
<br> 07/2019-RADA/338 - 7.Rada města
<br> I.ber...

Načteno

edesky.cz/d/2702014

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Stavby   Veřejná zakázka   Prodej   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz