« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - Město Litovel - "Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
MĚSTSKÝ ÚŘAD UTOVEL nám.Přemysla Otakara 777/2,PSČ 784 01
<br> odbor výstavby SPIS.ZN.: VYS 454/2018/MLa ČJ.: LIT 2074/2019 VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXX - Oprávněná úřední osoba pro vyřízení
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - oprávněná úřední osoba pro podepisování TEL.: XXX 153 243 315415111 lazova©mestolitovech DATUM: 29.1.2019
<br> SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ s PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Litovel,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením š 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád“) sděluje účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 23.4.2018 na žádost,kterou podal
<br> Město Litovel,IČO 00299138,nám.Př.Otakara 778/11),784 01 Litovel
<br> (dále jen "Žadatel"),ve věci
<br> "Litovel,Nasobůrky - smíšená stezka V profilu 11/635" Litovel,Nasobůrky
<br> na pozemku st.p.66,102,137,147,parc.č.46/1,46/2,46/4,46/5,56/15,59/15,59/21,59/24,59/25,64,253/1,253/2,253/21,253/22,253/23,256,293,298/1,298/3,298/4 v katastrálním území Nasobůrky,a to ve lhůtě 10 dn_ů ode dne doručení tohoto sdělení <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: odbor výstavby Městského úřadu Litovel (budova č.II,II.patro,dv.212),úřední dny Po a St v době od 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod.ve lhůtě shora uvedené.Ostatní dny doporučujeme po telefonické dohodě.Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne <.>
<br> Poučení:
<br> Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který se vzdal práva vyjádřit se !( podkladům rozhodnutí <.>
<br> Jedná se O lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci,nikoliv O další lhůtu pro uplatnění námitek.Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými,k nimž stavební úřad nepřihlíží <.>
<br> /„ _ » /,<.>.-'fšmgyíaá V?
<br> 'Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX vedoucí odboru výstavby MěU Litovel
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LiTÚvEL odbor výstavby nám.Přemysla Otakara 7...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz