« Najít podobné dokumenty

Obec Úherce - Zápis z ustavujícího veøejného jednání zastupitelstva obce dne 30.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úherce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího veøejného jednání zastupitelstva obce dne 30.10.2018
1/9
<br>
<br>
<br> Zápis z ustavujícího veřejného jednání ZO Úherce ze dne 30.10.2018
konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích
<br>
<br>
<br> Přítomní členové zastupitelstva obce :
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Ing.Tomáš
<br> Pavlíček,XXXXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
Hosté: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br>
<br> X/ ZAHÁJENÍ
Provedl starosta obce
<br>
Předsedající schůze XXXXXXXXX XXXXXX konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s §
<br> 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích konalo do 15 ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
<br> soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16:00 hodin,žádný návrh
<br> nebyl podán).Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Úherce
<br> zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 22.10.2018 do 31.10.2018.Současně
<br> byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> Starosta obce navrhl za ověřovatele zápisu: Mgr.Janu Hoškovou a XXXXXXXXX Matouška
<br> Jednomyslně schváleno X pro - ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXX XXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
X/SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZATUPITELSTVA
Předsedající před složením slibu členů zastupitelstva zkontroloval osvědčení o zvolení zastupitele
<br> vydaného registračním úřadem <.>
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu <.>
<br> Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo
<br> složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu § 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev obcí <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl s...

Načteno

edesky.cz/d/2645363

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úherce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz