« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelní Hlavno - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - Oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pro rok 2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelní Hlavno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - Oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav pro rok 2019.
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
1666/18
<br> Ze dne:
Naše čj.:
<br> 17.12.2018
MÚBNLSB-OD-111357/2018-VOKIV
<br>
USK s.r.o.IČ 27138551
Pod Borkem 319
293 01 XXXXX XXXXXXXX X
<br>
Naše sp.zn.: OD-826/2019-VOKIV
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: ivana.vokalkova@brandysko.cz
<br> Datum: 10.01.2019
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako vědně a místěn příslušný
úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle § 66 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve
znění pozdějších přepisů,přenesenou působnost,stanovenou mu ust.§ 124 odst.1 a 6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“),a po
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona
o silničním provozu a využití ustanovení části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) vydává toto:
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY <,>
<br>
kterým se stanovuje
<br>
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br>
(podle ustanovení § 77 zák.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění)
<br>
Oprava a údržba silnic II.a III.třídy v působnosti silničního správního úřadu Brandýs nad
Labem – XXXXX XXXXXXXX pro rok XXXX
<br>
<br>
Článek X
Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy
<br> 1.Zadavatel: Údržba a správa komunikací s.r.o <.>,Pod Borkem 319,293 01 Mladá
Boleslav,IČ 27138551,tel.724785254
2.Zhotovitel: Údržba a správa komunikací s.r.o <.>,Pod Borkem 319,293 01 Mladá
Boleslav,IČ 27138551,tel.724785254,e-mail: k.hejdrych@uask.cz <.>
3.Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti
<br>
<br>
<br> MÚBNLSB-OD-111357/2018-VOKIV
<br> 2
...

Načteno

edesky.cz/d/2606241

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostelní Hlavno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz